Individuální Muzikoterapie pro děti

Budeme se učit hrát na hudební nástroje s přirozeným laděním, rozvíjet hudební vnímání a fantazii, probouzet hlas. Společné bubnování na africké bubny djembe, hraní na tibetské mísy a společné hraní s perkusními hudebními nástroji i v pohybu.

Každé setkání nás provází příběh a v jeho ději společně hrajeme a zpíváme. Jednotlivé pasáže děje společného příběhu podporuji zvukem některého
netradičního hudebního nástroje, kdy dochází k navození atmosféry příběhu. Další hudební nástroje, které budou znít při našich setkáních: Australské didgeridoo,ústní harfa, brumle, zvonkohry, gong, kalimba, salašnická fujara, koncovka, dešťová hůl, tibetský zvon a kartálky.

Při bubnování používám metodu Celostní Muzikoterapie a pravidelného střídání pravé a levé ruky, čímž dochází k vyladění pravé a levé mozkové hemisféry, rozvoji řeči.

Permanentky

na individuální hodiny můžete objednávat

Permanentky na 4 setkání
V délce 30 min nebo 60 min
Objednávají rodiče

– Terapeutická místnost
v MŠ Blanická 16, Olomouc

– Lucie Tomková
724 003 576