Kdo jsem

Provázím tvůrčím pohybem TANCEM SMYSLŮ, kde si vychutnáváme spontánní tanec všemi smysly, zářivou energii radosti i vnitřního klidu, skrze dokonalý prožitek sebe sama a spojení s živou hudbou přírodních hudebních nástrojů

Svým hlasem a hudbou lidem pomáhám nahlédnout do krásy poznání sebe sama, otevřít své srdce a nahlédnout do darů svého nitra, rozpomenout se a objevit svou jedinečnost. Poznáním sebe sama, můžeme plně rozvinout své dary a talenty, vytvořit si spokojený a naplněný život.

Jsem průvodkyně magickou krajinou zvuku. Tvořím hudbu v jedinečném přítomném okamžiku.

– Lucie Tomková

Vyrůstala jsem v náruči krkonošských hor a od mala jsem se propojovala s přírodou.

Cesta dospívání mne zavedla mezi přátelé, kteří se inspirují životem severoamerických indiánů plání. Tato část mého života mne propojila s Matkou Zemí, vnímáním a nasloucháním rytmů přírody, porozumění komunikaci se stromy a rostlinami, s tím co nás obklopuje i přesahuje.

… jsem Lucie, žena propojená s přírodou, v přírodě zpívám, tančím a naslouchám její moudrosti …

Při narození mých dětí, Terezky a Ondry, jsem poznala posvátnost, nekonečnou moudrost a vnitřní sílu ženského těla i duše.

Začala jsem tvořit první ženské kruhy, učit ženy úctě a vztahu ke svému tělu, své vnitřní síle a moudrosti, vnímat v úctě spojení muže a ženy v posvátné sexualitě naplněné nejhlubším zdrojem lásky.

Propojení s Matkou Zemí a vnímání rytmů přírody naší krajiny mne nasměrovalo na původní kořeny a kulturu našich dávných předků. Společně slavíme a vnímáme rytmy svého těla, které se shodují s rytmy přírody v naší krajině, s rytmy měsíce i slunce v Jednotě Bytí.

Za 17 let mé cesty Poznání a objevování tajemství, pokladů a darů Být Ženou, jsem prošla  nádhernými a hlubokými prožitky. Provázely mne ženy, které jsou mému srdci blízké, Tamara Melissa, Jana Hašplová, Lucie Chaya a další ženy na jejichž semináře a výcviky vzpomínám s láskou a vděčností.

Na mé cestě poznání a objevování tajemství Života mne provází Dary, které mne naplňují radostí i vděčností. Byla jsem nasměrována vzácnými lidmi, abych tyto své dary rozvíjela.

Dar malovat a tvořit

Už od malička jsem chodila v Krkonoších malovat se svým dědečkem malířem a grafikem Janem Splídkem, který mne nasměroval na cestu malby a výtvarného umění. Na studiu propagačního výtvarnictví, jsem se setkala s velmi vzácnou ženou, paní profesorkou Zdenou Polenskou, která mne později zasvětila do tajů a krásy tvorby tapiserií.

Další vzácnou bytostí, která ovlivnila můj život byla profesorka Nina Roháčová, která mi předala nejen techniky malby a kresby, ale nasměrovala mne na cestu duchovního poznání.

Moje obrazy a tapiserie jsou inspirovány mými duchovními prožitky mimo čas a prostor, vnímáním celistvosti a harmonie Vesmíru. Velkou roli v nich hraje světlo.

Dar zpěvu a hudebního tvoření

V roce 2009 jsem se seznámila s celostní muzikoterapií a později vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci Celostní muzikoterapii PaeDr. Lubomíra Holzera.

Po té absolvovala mnoho seminářů a týdenních výcviků u předních českých muzikoterapeutů, Zdeňka Vilímka, Lubomíra Holzera, Matěje Lipského,  a dalších.

V roce 2013 jsem byla vybrána do Projektu Muzikoterapie v kojeneckém ústavu v Olomouci (Dětské Centrum Ostrůvek). Tento projekt vytvořil Zdeněk Vilímek, muzikoterapeut, kterého si velmi vážím pro jeho odborné i lidské kvality.Projekt byl obohacen o supervizní podporu Kataríny Grochalové a intervizní podporu Zuzky Ouředníčkové. Všem těmto vzácným lidem děkuji za podporu, zkušenosti a inspirace.

V dětském Centru Ostrůvek stále tvořím pravidelné individuální i skupinové muzikoterapie s dětmi od 1 roku.

Nyní procházím dvouletým studiem Školy Alchymie Zvuku s Hanou Sar Blochovou.

Dnes už vím, že mým posláním na Matce Zemi je intuitivní zpěv a hudba, kdy v propojení přináším lidem v přítomném okamžiku léčivé vibrace hlasu a zvuku, kdy lidé procházejí hlubokými krásnými prožitky i léčením těla, vnímáním se ve své celistvosti, úctě a moudrosti bytosti člověka.

Tvořím muzikoterapie a hudební programy pro miminka v kojeneckém ústavu, děti v mateřských i základních školách, speciálních školách s dětmi se speciálními potřebami.

Přináším hluboké prožitky i léčení vibracemi hlasu a zvuku pro lidi v Relaxačních zvukových koupelích.

Tvořím semináře, kde se společně propojíme ve spontánním tvoření hudby nejen s bubny, ale i v souznění s tibetskými mísami a v dalším hudební tvoření v nádherné energii harmonie zvuku a souladu.

Miluji spontánní tvoření hudby s přírodními hudebními nástroji původních národů a kultur, takové hudební nástroje, které ještě nemají temperované ladění. Naši dávní předkové, přírodní národy, právě takovými nástroji,  hudbou a svým zpěvem – vibracemi harmonického zvuku vylaďovali prostor, sami sebe vylaďovali na harmonické frekvence zdraví, vnitřního souladu s krásou vesmírné harmonie, i s tepem srdce Matky Země.

Děkuji svým nejbližším, i všem vzácným lidem, s kterými se setkávám a vzájemně se inspirujeme na Cestě Života. Děkuji Vám za světlo a lásku vašich srdcí, kterou mi svítíte na Cestu.

S láskou a úctou Lucie

Projekt Muzikoterapie v Dětském Centru Ostrůvek

O nás

Poznali jsme se v roce 2015 a náš vztah vykvetl v propojení manželské v roce 2019 v Českém Ráji v kapli vysoko na skalách Panteonu (Malá Skála)

– Lucie a Honza Tomkovi

Lucie se jako muzikoterapeutka přes 10 let věnuje hudebním zážitkovým programům s dětmi i dospělými a Honza dříve jako konstruktér v automobilovém průmyslu s velmi šikovnýma rukama, které milují práci se dřevem a jeho koníčkem se stala tvorba dřevěných drobností i nábytku do našeho domu a později tvorba hudebních nástrojů.

Já jsem se zabývala výrobou šamanských bubnů od roku 2012, proto první hudební nástroje, které jsme spolu začali vyrábět, byly šamanské bubny provázené rituály a oživováním bubnů. První workshopy a letní pobyt pro rodiny, kde jsme lidi provedli tvořivou cestou k jejich osobnímu šamanskému bubnu se odehrály v roce 2017. A o rok později letní pobyt na Rusavě Honzovi otevřel cestu k tvorbě dalších hudebních nástrojů, kterými se staly živlové kalimby.

A tyto nástroje již putovaly do škol a školek, kde si vysloužily nadšené ohlasy dětí i dospělých.

A tak se postupně začala tvořit i naše spolupráce. Nádherné s láskou tvořené hudební nástroje přinášejí radost do srdcí dětí i dospělých, při zážitkových hudebních i muzikoterapeutických programech, které tvořím.

Tak vzniklo naše propojení, hudebních nástrojů tvořených srdcem a hudebních programů, kde nástroje znějí a přinášejí harmonii, radost a vnitřní pohodu pro všechny bytosti.

S LÁSKOU Lucie a Honza Tomkovi

O ZvukodílNě

Tvoříme pro Vás ze srdce jednoduché hudební nástroje, na které umí hrát každý.

Milujeme přírodu a tvoříme harmonické hudební nástroje s úctou a láskou k Matce Zemi.

Kalimby, zvonkohry, bubny i kantely jsou hudební nástroje, které komunikují s Tvým srdcem a Ty skrze zvuk můžeš komunikovat a hlouběji se propojit s přírodou.